FABC – Suomen koripallovalmentajat ry

 

Suomen Koripallovalmentajat ry. eli Finnish Association of Basketball Coaches on perustettu vuonna 1992. Tällä hetkellä yhdistyksessä on jäseniä 160 kpl.

Kansainväliset valmentajaklinikat saavat jatkoa. Vuoden 2024 klinikka järjestetään Tampereella 29.-31.7.2024 poikien U18 EM-kilpailuiden yhteydessä. Tapahtuman järjestää Suomen koripallovalmentajat ry. (FABC) yhteistyössä Raholan Pyrkivän ja Suomen Valmentajien kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • suomalaisen koripallon ja koripallovalmennuksen ylläpitäminen ja edistäminen
 • pyrkiä kohottamaan jäsenkuntansa sosiaalista asemaa ja arvostusta
 • edistää koripallovalmentajien tiedollista ja taidollista tasoa sekä oikeudellista turvaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen että muille valmentajille
 • järjestää stipendejä ja opintomatkoja jäsenilleen
 • huolehtii valmentajakunnan ammattitaidon kehittämisestä kouluttamisen ja tiedottamisen avulla
 • valvoo jäsenistön etujen huomioonottamista ammattiryhmänä
 • valvoo jäsenistön, seurojen ja liittojen käyttäytymistä ja moraalia
 • neuvoo jäsenkuntansa edustajia työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
 • osallistuu WABC:n, EABC:n ja vastaavien kansainvälisten valmentajajärjestöjen toimintaan
 • osallistuu koripalloon liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • antaa huomionosoituksia ansioituneille koripallovalmentajille
 • järjestää huvitilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioskikauppaa hankittuaan asianomaisen luvan. Samoin yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheilu- ja liikuntavälineiden, -varusteiden, -asusteiden sekä –kirjallisuuden välitystä jäsenilleen.